ENGÅNGSVARELSER” 
Noveller,
Gabor&Perski Förlag, 2012

» recension


GLASDÖRREN
En roman,
Starfalk Förlag, utg 2003
» recension


IN THE MIDDLE OF NOWHERE
Ett kapitel i ”Teater-Liv”
Brutus Östlings förlag Symposion, 2003
Red. Ulf Peter Hallberg