Om SLAGG – SKÄRVOR UR 1900-TALET:
 

Uppgiften att skriva en pjäs om 1900-talet är förstås omöjlig. Kerstin Perski har valt att avstå från mycket av det material hon och ensemlen samlat ihop…ändå finns det säkert kvar som ton, som miljö, som små slaggfragment. Ur det vi har gemensamt, har hon vaskat fram en individuell historia med mycken sorg och förtvivlan i botten.
(Sara Granath, SvD 15/5 2001)

 

Dramatikern Kerstin Perski har vaskat fram ett säreget och unikt släktdrama ur de många berättelserna som legat till grund för pjäsen. En kollektiv familjehistoria med förankringar i såväl koncentrationsläger på kontinenten, mentalsjukhuset (förmodligen Säter) och bruksorten någonstans i Sverige. Hon har skrivit ett romantiskt, lätt sentimentalt och sensuellt drama där viktiga historiska ögonblick utspelar sig i famntag på dansbanor, knullande i diken och under gynekologiska övergrepp med kniv. Och tacka för det. Det är ju där människor blir eller inte blir till. Både de älskande och deras avkomma… Kärleken kommer att överskugga allt annat även i fortsättningen… Slagg fortsätter att arbeta. Processen fortsätter.

(Martin Aagård, Falu-Kuriren maj 2001)

 

Vårt minne är kort och allt skall gå fort. Tid har vi inte tid med, formulerar pjäsen det. Nostalgin infaller redan i tonåren och pensionssparandet börjar några år därefter…Dagens samhälle borde ge eftertanke…Det finns mänskligt betingade orsakssamband som underlättar förståelsen varför det blev som det blev. Nu behöver förståelse inte innebära förlåtelse och det eftersträvar pjäsen inte heller. Den letar möjligen efter försoning. Vad hade kunnat bli annorlunda om omgivningen förstått och förutsättningarna varit annorlunda? …Förenar oss då denna pjäs med nittonhundratalet? Tvivelsutan. Den ger de lärdomarna att man bör göra sig förtrogen med de gamla anförvanterna... Sanningen är inte alltid behaglig, men den räddar från förljugenhet, och det är ingen dålig början på lusten att ärligt leva vidare.”

(Bo Degerman, DD, maj 2001)

»

SLAGG – skärvor ur 1900-talet


Ett beställningsverk för Dalateatern
Premiär maj 2001 på Faluns gamla regemente.
Regi: Barbro Enberg

 

 

Synopsis:

'Slagg' är en pjäs som vuxit fram ur vårt behov att förstå varför det blev som det blev. Var kommer vi ifrån och vart är vi på väg? Fyra generationers öden väver ett nät som sträcker sig från början av vårt sekel till idag. Här finns Maj som rymmer från smeden för att föda sitt enda barn. Albertine, som drömmer om att få se vad som finns bortom trädtopparna. Ivar, tågkonduktören med författardrömmar som vill veta sanningen om sin härkomst. Och som spindeln i nätet hamnar Jakob, en man i sina bästa år som lever i Sverige i början på 2000-talet. Vad har alla de andras berättelser med honom att göra? Varför har han kommit till den här avfolkade platsen? Och vad är det han får reda på genom att lägga ihop alla pusselbitar?

start