BS10086
Logon

Kerstin Perski

item2a

Start

item4a
item4b
item4c
item4c1a
item4c1b
item4c1b1

På gång

Biografi

Verk

Länkar

Kontakt

Kurser

Skrivarkurser
Photo
Sedan år 2000 leder jag kurser i att skriva dramatik och operalibretti. Senast inom ramen för Skrivarakademins skrivarlinjer och kvällskurser på Folkuniversitetet samt inom ramen för Dramatikerutbildningen på Stockholms Dramatiska Högskola. Jag har tidigare undervisat och varit handledare inom ramen för dramatikkursen på Biskops-Arnö folkhögskola.

Jag ger även kurser i kreativt skrivande som är mindre genrebestämda och inriktade på att komma igång med att skriva och hitta sin egen skrivarröst.

Med en fil. kand. i psykologi sedan tidigare, har jag nu gått en tvåårig steg 1-utbildning i kognitiv och relationell psykoterapi för att bredda min inriktning och även ge kurser i skrivande som väg till självutveckling och känslomässigt växande.

Kognitiv relationell psykoterapi är en terapiform som kombinerar kognitiv psykoterapi som är inriktad på sambandet mellan tankar, känslor och handlingar, med ett fokus på att öka förståelsen för sig själv och sina mönster i relation till sin omvärld. Det relationella perspektivet handlar om att förstå samspelet med andra och att bli medveten om sina känslor och andras. Utgångspunkten är kognitiv teori, affektteori, anknytningsteori och motivationsteori. Förhållningssättet är sokratiskt, vilket innebär att man arbetar utifrån perspektivet att människan har svaren inom sig själv.


Är ni en grupp på minst fyra personer kan ni anmäla er till någon av nedanstående kurser:

Grundkurs i att skriva dramatik
Har du lust att skriva dramatik? Under denna kurs går vi igenom grunderna i det dramatiska hantverket. Vad gör en pjäs till en pjäs? Hur skiljer sig ett pjäsmanus från ett filmmanus? Hur skiljer sig dramatik från prosa och lyrik? Kan man sätta upp telefonkatalogen på en scen? Via korta skrivövningar och genomgångar av exempel ur både den klassiska och moderna dramatiken, kommer du att få upp ögonen för den dramatiska texten och tillämpa dramaturgiska begrepp som t.ex. situation, karaktär, konflikt, handling, framåtrörelse, gestisk dialog och dramatisk båge.

Fördjupningskurs i att skriva dramatik:
Har du ett påbörjat pjäsmanus eller en pjäsidé du länge burit på?
Under denna kurs går vi igenom och fördjupar det dramatiska hantverket från första idé till en fungerande pjästext som kan iscensättas av skådespelare.
Genom skrivövningar och diskussioner med övriga kursdeltagare, kommer du att få feedback och impulser till hur du skulle kunna vidareutveckla din idé och fördjupa ditt material till ett färdigt manus.


Sök din egen röst - grundkurs i att skriva
Har du påbörjade idéer och uppslag till berättelser som du inte kommer vidare med? Dras du till att gestalta känslor och upplevelser genom att skriva? Hur gör man för att hitta sin egen röst i skrivandet? Under denna kurs får du jobba med korta och längre skrivövningar både vid träffarna och mellan gångerna. Genom att läsa varandras texter och lära sig att ge konstruktiv respons hjälper gruppdeltagarna varandra vidare i den kreativa processen. Vi läser även äldre och nyare texter för att lära av de goda exemplen och för att få syn på genrer, mångfald, stil, likheter och skillnader.

Skrivande som självutveckling och väg mot känslomässigt växande
Människor består av berättelser. Allt vi är med om under vår livsresa kan omformas till berättelser, även de mest kaotiska och omvälvande upplevelser. Modern forskning av t.ex. den amerikanske psykologen James Pennebaker har visat på den läkande och välgörande effekten av s.k. expressivt skrivande för att bearbeta traumatiska upplevelser. Genom att aktivt försöka bygga ett begripligt sammanhang kring våra upplevelser blir det lättare att greppa dem och att så småningom även släppa dem och gå vidare.

Under denna kurs arbetar vi med skrivövningar både när vi ses och mellan gångerna. Övningarna utgår från deltagarnas egna behov och viktiga känslomässiga upplevelser, särskilt sådana som fortsätter att dyka upp i form av minnen, tankar, drömmar och fantasier. Vi gör visualiseringsövningar och enklare mindfulnessövningar för att hitta viktiga situationer och var och ens personliga utgångspunkt för skrivövningarna. Stor vikt läggs vid att skapa trygghet i gruppen. Genom hemuppgifterna får deltagarna möjlighet att etablera en daglig skrivarrutin som kan vara till hjälp vid känslomässigt besvärliga situationer. Vi undersöker vad som händer när man skriver om det känslomässigt svåra, omtumlande eller kaotiska. Vilka känslor väcks när du skriver och fördjupar dig alltmer i materialet? När du läser upp det i gruppen? När någon annan läser din text så att du hör vad du själv har skrivit? När någon annan reagerar på det du kommunicerar?

Tonvikten läggs på processen och vägen som mål, ej på resultat och prestation. Du väljer själv vilka texter du vill dela med de andra i gruppen och vilka du vill behålla för dig själv. Målsättningen är att komma i kontakt med dina känslor för att kunna sätta ord på dem, titta på dem och bättre kunna kommunicera utifrån de behov som känslorna uttrycker.

Mål: Att tillägna sig en metod med vilken alla upplevelser, vare sig de är positiva eller negativa, kan bli en källa till kreativitet och personlig rikedom.

Innehåll: Övningar för att komma i kontakt med känslomässigt viktigt material som får utgöra grunden för de skrivövningar vi arbetar med. Kortare och längre skrivövningar med tydliga instruktioner när vi träffas och som hemuppgifter mellan gångerna.


Har du ett påbörjat pjäsmanus eller libretto och söker en handledare/ mentor? Har du fastnat i ditt arbete och vill ha råd och synpunkter på hur du kan komma vidare?
Vid intresse läser jag enskilda pjäsmanus och operalibretti och ger handledning i dramaturgi samt ger feedback kring hur du kan utveckla ditt manus.

Är du/ni intresserade av att veta mer?
Kontakta gärna Kerstin på kerstinperski@hotmail.com eller på tel 070/5694759