»

Om KAOS ÄR GRANNE MED FINKELSTEINS:
 

Här blandas frejdigt ömsinthet med frätsyra, patetik med desillusion, vitsar som bara judar kan dra med en mild satir över urskandinavernas tungusiska tvärsinne.

Kaos…är sammanfattningsvis en mycket intelligent och nästan genomgående rolig historia, särskilt om man kan skratta lite även med hjärterötterna.”

(Björn Nilsson)

 

”Man kan bli flintis för mindre. Sättet att skildra – och gissla! – det judiska arvet och idégodset bär drag av Woody Allens vitglödgade svarta humor, och rännilar från Groucho Marx och Joseph Hellers nervösa bränsle hittar också fram… Men det man minns tydligast är den uppfriskande blandning av iver, glädje, stolthet och frän självironi som genomsyrar föreställningen.”

(Bengt Ohlsson, DN, mars 89)

Kaos är granne med Finkelsteins

Urpremiär: Kilen, 1989

start